Blogujeme

Varianty, konštrukcie, technológie

Konštrukcia dreveníc

Často sa nás pýtate ako je to s obvodovými stenami slovenských dreveníc resp. s ich celkovou konštrukciou. V tomto článku nájdete odpovede.

Nasledujúce fotografie znázorňujú v priereze skladbu obvodových stien, podlahy podkrovia, šikmých striech, deliacich priečok v podkroví a konštrukcie strechy.

Len pripomíname, že uvedené nákresy sa týkajú slovenských dreveníc pre celoročné bývanie. Drevenice pre rekreačné bývanie sa stavajú bez tepelnej izolácie, fólii a obkladu. Pre porovnanie sme na konci tejto stránky umiestnili dva nákresy skladby obvodových stien.

Skladba obvodových stien

Konštrukcia obvodových stien slovenských dreveníc

Skladba podlahy podkrovia

Skladba podlahy podkrovia - slovenská drevenica

Skladba šikmých striech

Skladba šikmej strechy - slovenská drevenica

Skladba deliacich priečok v podkroví

Skladba deliacich priečok - slovenská drevenica

Skladba podlahy na prízemí

Skladba podlahy na prízemí

Skladba konštrukcie strechy

Skladba konštrukcie strechy - slovenská drevenica

Porovnanie obvodovej steny drevenice pre celoročné a rekreačné bývanie

Porovnanie obvodovej steny dreveníc

logo-pinuslog-pata.png